Giám sát xây dựng công trình

Giám sát thi công xây dựng công trình là một thế mạnh và là một trong những ngành nghề trọng tâm trong định hướng phát triển của COVACO.

Với một đội ngũ Kỹ sư tư vấn giám sát nhiều về số lượng, sâu về chuyên môn và đa dạng về lĩnh vực, COVACO hiện đang là một trong những công ty tư vấn giám sát có uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Các dự án, công trình mà COVACO tham gia với tư cách là Nhà thầu Tư vấn giám sát luôn vượt tiến độ và đảm bảo chất lượng, được Chủ đầu tư và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đánh giá cao về chất lượng cung cấp dịch vụ Tư vấn giám sát. 

1. Nội dung giám sát thi công xây dựng

Nội dung giám sát thi công xây dựng được COVACO thực hiện theo đúng quy định của khoản 1, Điều 26, Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ và Điều 7, Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng, cụ thể như sau:  

- Giám sát chất lượng thi công xây dựng: Theo quy định tại khoản 1, điều 26, Nghị định 46/2015/NĐ-CP, cụ thể như sau:

   + Kiểm tra điều kiện khởi công theo quy định của Điều 107, Luật Xây dựng số 50;

   + Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công so với HSDT gồm: Nhân lực, thiết bị, ...;

   + Kiểm tra biện pháp tổ chức thi công của nhà thầu;

   + Kiểm tra và chấp thuận vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình;

   + Đề nghị Chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh thiết kế khi phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế;

   + Tạm dừng thi công đối với nhà thầu thi công xây dựng khi xét thấy chất lượng thi công không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công không đảm bảo an toàn;

   + Kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu, kiểm tra và xác nhận bản vẽ hoàn công;

   + Tổ chức thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng bộ phận công trình ... theo quy định của Điều 29, Nghị định 46/2015/NĐ-CP;

   + Thực hiện nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình theo quy định; Kiểm tra và xác nhận khối lượng thi công xây dựng hoàn thành;

   + Thực hiện các nội dung khác theo quy định của hợp đồng xây dựng.

- Giám sát thực hiện tiến độ thi công xây dựng: Bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

   + Kiểm tra, xác nhận tiến độ thi công tổng thể và chi tiết các hạng mục do nhà thầu lập đảm bảo phù hợp tiến độ thi công được duyệt;

   + Kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công của các nhà thầu thi công xây dựng trên công trường, kiến nghị, yêu cầu nhà thầu có biện pháp đảm bảo tiến độ thi công;

   + Báo cáo chủ đầu tư trình cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh tiến độ của dự án.

- Giám sát khối lượng thi công: Kiểm tra, xác nhận khối lượng đã được nghiệm thu theo quy định; Báo cáo Chủ đầu tư về khối lượng phát sinh so với hợp đồng xây dựng.

- Giám sát việc đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường: Giám sát việc tuân thủ các quy định về quản lý an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng theo quy định tại Điều 34, Điều 35, Nghị định 59/2015/NĐ-CP và quy định của Pháp luật về an toàn lao động và bảo vệ môi trường. 

2. Một số lĩnh vực mà COVACO cung cấp dịch vụ Tư vấn giám sát

COVACO đã và đang cung cấp dịch vụ Tư vấn giám sát các dự án, công trình cho các Chủ đầu tư, đại diện Chủ đầu tư trên địa bàn cả nước, thuộc nhiều lĩnh vực, cụ thể như sau:

- Giám sát thi công xây dựng công trình cầu, đường giao thông;

- Giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật;

- Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp;

- Giám sát thi công xây dựng công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi;

- Giám sát lắp đặt thiết bị công trình.

3. Giá trị đích thực mà COVACO mang lại

- Giảm giá thành xây dựng tối đa nhưng chất lượng công trình luôn đảm bảo;

- Tiến độ thi công xây dựng đảm bảo theo hợp đồng xây dựng đã ký kết;

- Công trình thi công theo đúng Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt;

- Giám sát thi công theo đúng hồ sơ thiết kế và quy trình, quy phạm hiện hành của Nhà nước;

- Vấn đề an toàn lao động và công tác bảo vệ môi trường được đặt lên hàng đầu;

- Hồ sơ hoàn công đảm bảo theo đúng quy định; 

- Tư vấn cho Chủ đầu tư, nhà thầu thi công các vấn đề liên quan trong suốt quá trình thi công và nghiệm thu công trình

4. Cam kết của COVACO

- Thực hiện đúng các nội dung của Hợp đồng tư vấn đã ký kết;

- Giám sát thi công xây dựng công trình đảm bảo đúng quy định của Luật Xây dựng và các văn bản của Nhà nước có liên quan đến hoạt động xây dựng;

- Bố trí đầy đủ nhân sự đảm bảo trình độ, năng lực và đủ điều kiện hành nghề giám sát theo quy định tham gia giám sát công trình.

5. Vì sao chọn dịch vụ Tư vấn giám sát của COVACO

- Doanh nghiệp có đủ điều kiện pháp lý để cung cấp dịch vụ Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình;

- Có đội ngũ lãnh đạo, nhân viên giàu kinh nghiệm, được trang bị đầy đủ kiến thức chuyên ngành và chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh vực giám sát thi công công trình;

- Chất lượng giám sát đảm bảo, luôn giữ uy tín với Chủ đầu tư và các bên liên quan;

- Tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho các bên một cách tối đa;

- Chi phí dịch vụ hợp lý, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên.