Tư vấn lựa chọn nhà thầu

COVACO là Nhà thầu tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn lựa chọn nhà thầu. COVACO có đội ngũ cán bộ được đào tạo bài bản và chuyên sâu về nghiệp vụ đấu thầu, được Cục Quản lý Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu tất cả các lĩnh vực theo quy định của Pháp luật về đấu thầu.

1. Mục đích của dịch vụ tư vấn lựa chọn nhà thầu (LCNT)

- Dịch vụ tư vấn lựa chọn nhà thầu tạo ra sản phầm tư vấn (HSMT, HSĐX, Báo cáo đánh giá HSDT, HSĐX...), đó là cơ sở để Chủ đầu tư, Bên mời thầu xem xét, phê duyệt lựa chọn nhà thầu đảm bảo đúng quy định của pháp luật;

- Tham khảo các ý kiến tư vấn của đơn vị tư vấn trong quá trình lựa chọn nhà thầu. 

2. Phạm vi, nội dung của công tác Tư vấn LCNT

- Lập hồ sơ đề xuất, hồ sơ mời thầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm;

- Thẩm định hồ sơ đề xuất, hồ sơ mời thầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm;

- Đánh giá hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự thầu, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ quan tâm;

- Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu;

- Thực hiện các công việc tư vấn khác liên quan theo quy định của Luật Đấu thầu.

Bên cạnh đó, COVACO cam kết sẽ tư vấn cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình đấu thầu, tư vấn hoàn thiện thủ tục pháp lý trong quá trình đấu thầu (lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Thông báo mời thầu ...).

Ngoài ra, COVACO còn thực hiện các dịch vụ liên quan đến công tác lựa chọn nhà thầu như sau:

- Hỗ trợ việc đăng ký thông tin Bên mời thầu, Nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

- Hỗ trợ việc đăng tải các thông tin liên quan đến công tác lựa chọn nhà thầu thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư, Bên mời thầu;

- Cung cấp dịch vụ lập hồ sơ dự thầu cho các Nhà thầu thi công xây dựng;

- Dịch vụ soát xét Hồ sơ dự thầu cho các nhà thầu trước thời điểm đóng thầu đảm bảo giảm thiểu các sai sót trong quá trình lập Hồ sơ dự thầu;

- Tư vấn, thực hiện nghiệp vụ đấu thầu qua mạng.

3. Các đối tượng sử dụng dịch vụ Tư vấn LCNT của COVACO

- Chủ đầu tư, Bên mời thầu: Là các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập: Khi lựa chọn nhà thầu đối với dự án đầu tư phát triển sử dụng vốn Nhà nước, mua sắm sử dụng vốn Nhà nước ...; 

- Tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp Nhà nước: Khi lựa chọn nhà thầu đối với dự án đầu tư phát triển của Doanh nghiệp Nhà nước;

- Nhà đầu tư: Thực hiện lựa chọn nhà thầu đối với dự án thực hiện theo hình thức đối tác công tư (dự án BOT, dự án BT ...).

- Các đối tượng khác khi thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu.

4. Một số lĩnh vực mà COVACO đang cung cấp dịch vụ Tư vấn LCNT:

- Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản: Lựa chọn nhà thầu tư vấn, nhà thầu phi tư vấn, nhà thầu xây dựng, lắp đặt thiết bị;

- Lĩnh vực mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung.

- Các lĩnh vực khác.


5. Giá trị đích thực mà COVACO mang lại

- Tiết kiệm thời gian lựa chọn nhà thầu, giảm chi phí, đem lại hiệu quả kinh tế cao;

- Hỗ trợ Chủ đầu tư, Bên mời thầu hoàn thiện hồ sơ và tư vấn nâng cao chất lượng công tác lựa chọn nhà thầu;

- Giảm tối đa các sai sót trong quá trình lựa chọn nhà thầu nếu Chủ đầu tư, Bên mời thầu tự thực hiện lựa chọn nhà thầu khi không đảm bảo năng lực theo quy định;

- Tiết kiệm chi phí và thời gian đào tạo nghiệp vụ đấu thầu cho nhân viên đối với các Chủ đầu tư, Nhà đầu tư, Bên mời thầu kiêm nhiệm hoặc thực hiện đấu thầu không thường xuyên;

- Tư vấn các vấn đề liên quan khác đến công tác lựa chọn nhà thầu.

6. Cam kết của COVACO

- Tổ chức thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu đảm bảo đúng quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản của Nhà nước có liên quan;

- Xử lý các tình huống đấu thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và ý kiến chỉ đạo của Chủ đầu tư, Bên mời thầu đảm bảo quyền lợi của các bên trong quá trình lựa chọn nhà thầu;

- Thực hiện đầy đủ các nội dung của Hợp đồng tư vấn lựa chọn nhà thầu đã ký kết;

- Bàn giao sản phẩm tư vấn cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu đầy đủ về số lượng, chất lượng và đúng thời gian quy định.

7. Vì sao nên chọn dịch vụ của COVACO

- Doanh nghiệp có đủ điều kiện pháp lý để kinh doanh dịch vụ tư vấn lựa chọn nhà thầu;

- Có đội ngũ lãnh đạo, nhân viên giàu kinh nghiệm, được Cục Quản lý đấu thầu cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu;

- Đáp ứng đủ nhân sự theo yêu cầu của Chủ đầu tư, Bên mời thầu;

- Chất lượng dịch vụ đảm bảo tốt nhất, luôn giữ uy tín và bảo mật thông tin;

- Hỗ trợ pháp lý cho các bên một cách tối đa;

- Chi phí dịch vụ hợp lý nhất, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên.