Thi công xây dựng công trình

COVACO chuyên thi công xây dựng công trình thuộc các lĩnh vực như sau:

- Thi công xây dựng công trình cầu, đường;

- Thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp;

- Thi công xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn;

- Thi công xây dựng công trình thủy lợi;

- Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật;

- Thi công lắp đặt nội thất;

- Thi công lắp đặt thiết bị công trình.

* Cam kết của COVACO

- Thực hiện theo đúng các nội dung của Hợp đồng xây dựng đã ký kết;

- Sử dụng đội ngũ cán bộ có năng lực, công nhân lành nghề và thiết bị, máy móc thi công hiện đại để thi công công trình;

 - Thi công theo đúng Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt;

- Cam kết thi công công trình đảm bảo tiến độ và chất lượng;

- Cam kết bảo hành công trình theo đúng thời gian quy định.