Tầm nhìn sứ mệnh

1. Tầm nhìn

Xây dựng COVACO trở thành một thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực: Tư vấn, đầu tư, xây dựng và Thẩm định giá tại Việt Nam với hình ảnh là người đồng hành và trung thành nhất với Khách hàng và các đối tác.

2. Sứ mệnh

  • Đối với Khách hàng: Luôn đem lại sự hài lòng của Khách hàng với đội ngũ nhân viên và các dịch vụ của Công ty.
  • Dịch vụ cốt lõi: Luôn đưa ra các đề xuất và giải pháp chuyên nghiệp trong các dịch vụ của COVACO.
  • Đối với Khách hàng và đối tác: COVACO luôn là người đồng hành tin cậy số 1, đem lại hiệu quả và các lợi ích xã hội hấp dẫn và bền vững.
  • Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc văn hóa, thân thiện, chú trọng đến việc nâng cao chất lượng làm việc và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.