Xin lỗi, hiện tại COVACO, chưa có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại các tỉnh.

Hãy truy cập Website của chúng tôi thường xuyên để cập nhật thông tin tuyển dụng.

Tin tức liên quan