Dự án cải tạo, mở rộng trụ sở Quận ủy - HĐND - UBND quận Ba Đình