Dự án xây dựng Trụ sở làm việc Huyện ủy, HĐND - UBND huyện Gia Lâm